Zomer 2023: nieuwe regels om te genieten van de GVB

De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (GVB) voor R&D is een aantrekkelijke fiscale stimulans voor bedrijven die innoveren. Sinds 1 augustus 2023 gelden er echter strengere regels om uw onderzoeksactiviteiten aan te melden: voortaan moet u uw project aan Belspo melden voordat het echt van start gaat…

België is een land dat innovatie een warm hart toedraagt, met name dankzij een gunstig fiscaal klimaat. Een van de belangrijkste regelingen is de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (GVB): een voordelig maar erg technisch mechanisme dat u in staat stelt om te besparen op de loonkosten van uw onderneming, zodat u wetenschappelijke toptalenten kunt aanwerven tegen een lagere loonkost. De weg om van dit voordeel te genieten is echter niet zonder valkuilen…

Een complexe toepassing

De afgelopen jaren heeft de wetgever de aantrekkingskracht van de GVB versterkt, door het toepassingsgebied te verbreden. Helaas lijkt het tij nu te keren, vooral met de (veelbesproken) belastinghervorming Van Peteghem… En zoals we in dit artikel al aangaven, bevestigde het Hof van Cassatie onlangs het ‘voorafgaande’ karakter van de kennisgeving aan Belspo. Sinds 2014 moet elke onderneming die van de GVB wil genieten, haar onderzoeksproject registreren bij de Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid (Belspo)… Die kennisgeving moet voortaan dus ‘voor’ de start van het project gebeuren!

Wat is er nieuw? De voorafgaande kennisgeving

Voorheen eiste de belastingdienst dat het project bij Belspo werd geregistreerd wanneer de vrijstelling werd toegekend. Naar aanleiding van het arrest van het Hof van Cassatie heeft de fiscus zijn aanpak echter gewijzigd door middel van een omzendbrief (2023/C/49)… Sinds 1 augustus 2023 geldt de volgende regel met betrekking tot de kennisgeving:

  • de GVB wordt enkel toegekend voor onderzoeksprojecten die voor hun startdatum zijn ingediend en aangemeld bij Belspo.
  • En wat met projecten die op 1 augustus 2023 reeds liepen? Dat hangt ervan af: als ze zijn aangemeld, dan kan de vrijstelling worden verleend; als dat echter niet het geval is, is er geen vrijstelling mogelijk!

MoneyOak, een stap vooruit

Gezien de complexiteit van de GVB-implementatie is MoneyOak voortdurend alert en anticipeert het zelfs op wijzigingen in de regelgeving. “In feite hebben we onze methodes preventief aangepast aan de nieuwe omzendbrief,” aldus Lionelle De Poorter, Head of Operations. “We hadden al geanticipeerd op deze verandering en hadden onze methodologie reeds afgestemd op de nieuwe eisen. De nieuwe omzendbrief vergt een frequentere communicatie met onze klanten, zodat R&D-projecten tijdig aan Belspo kunnen worden gemeld en de vrijstelling op deze projecten kan worden toegepast.

Maak met een gerust hart gebruik van de GVB door een beroep te doen op de expertise van MoneyOak. Wilt u gratis nagaan of u in aanmerking komt voor de GVB en hoeveel u ongeveer kunt besparen? Doe de gratis test.

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.