Wanneer justitie de schroeven van de GVB aandraait

Waarschuwing voor bedrijven die gebruik maken van de gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (GVB) op O&O. In een recent arrest herinnert het Hof van Cassatie aan het ‘voorafgaande’ karakter van de melding aan BELSPO. De toepassingsvoorwaarden van de fiscale niche moeten strikt worden toegepast.

België is een land dat innoverende ondernemingen verwelkomt, vooral dankzij een gunstig fiscaal klimaat. Een van de interessantste incentives is de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing op O&O. Deze fiscale niche biedt bedrijven de mogelijkheid om gekwalificeerd personeel tegen lagere kosten aan te werven. Dat resulteert in een gemiddelde winst van 10.000 euro per jaar per onderzoeker! Een mooie besparing op de loonkosten, maar je moet er iets voor over hebben …

Een kwestie van voorafgaande kennisgeving

De GVB is een aantrekkelijke fiscale stimulans, maar voor u er gebruik van kunt maken, moet u de handen uit de mouwen steken en in het administratieve doolhof duiken. De procedure, die fiscale en wetenschappelijke vereisten combineert, vergt deskundigheid en nauwgezetheid, maar ook een degelijke documentatie. Met name een goed onderbouwd wetenschappelijk rapport, om te voorkomen dat uw hele belastingstructuur gaat wankelen. Als eerste stap in dit bewerkelijke proces dient u uw O&O-project of -programma aan te melden bij BELSPO (Belgisch Wetenschapsbeleid), met vermelding van heel wat gegevens. Deze voorafgaande kennisgeving is uw belangrijkste verplichting … Een essentiële regel om te kunnen profiteren van het GVB, en dat hebben ook de rechtbanken duidelijk gesteld!

Het arrest dat de puntjes op de i zet

De zaak voor het Hof van Cassatie betrof een onderneming die voor 2014 een O&O-project was gestart en een vrijstelling had aangevraagd voor de roerende voorheffing betaald van 2012 tot 2015. Het probleem? De kennisgeving gebeurde pas in 2016 … Het geschil tussen de onderneming en de overheid werd bijgevolg voor de fiscale rechtbanken gebracht, waarna het bij het Hof van Cassatie belandde. Het hoogste rechtscollege in België heeft het standpunt van de belastingdienst bevestigd en versterkt: om in aanmerking te komen voor de GVB-regeling moet de kennisgeving aan BELSPO ‘vooraf’ gebeuren, d.w.z. ‘voor de aanvangsdatum van het project of programma’. Einde discussie!

Een strikte interpretatie van de regels

Het arrest van het Hof van Cassatie geeft een signaal aan alle ondernemingen die – terecht – profiteren of willen profiteren van de voordelen van de GVB op het gebied van O&O. De strikte naleving van de voorwaarden en procedures is essentieel, want de fiscus duldt geen enkele uitzondering. Inmiddels is een nieuwe omzendbrief uitgebracht, waarin wordt bepaald dat het GVB vanaf 1 augustus 2023 alleen nog van toepassing is op O&O-projecten of -programma’s die voor de startdatum bij BELSPO zijn geregistreerd. Dat geldt ook voor lopende projecten, tenzij alle verplichte wettelijke gegevens voor 1 augustus 2023 zijn verstrekt. Duidelijk, helder en precies! Daarom hebt u van bij het begin van uw aanvraag gespecialiseerde ondersteuning nodig.

Dankzij ons team van fiscale, juridische en wetenschappelijke deskundigen is MoneyOak uw beste bondgenoot om van de GVB te profiteren. Een belastingcontrole? Ook dan ondersteunt MoneyOak u van A tot Z!

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.