Vrijstelling van bedrijfsvoorheffing

Hebt u talenten in dienst om de kennis van uw onderneming te vergroten?

Sinds 2003 bestaat er in België een programma waarbij organisaties die onderzoekers tewerkstellen gedeeltelijk vrijgesteld zijn van het doorstorten van bedrijfsvoorheffing. Deze maatregel biedt bedrijven een mogelijke vrijstelling tot 80% van de bedrijfsvoorheffing die ze aan de bron inhouden op de lonen van personeel dat betrokken is bij innovatieprojecten of bij onderzoek en ontwikkeling. De definitie van onderzoek en ontwikkeling is gebaseerd op het Frascati-handboek (OESO) en omvat zowel fundamenteel en industrieel onderzoek als experimentele ontwikkeling. We twijfelen niet aan de resultaten van onze begeleiding en dus passen wij het “no cure, no pay”-principe toe op onze vergoeding.

Toegevoegde waarde voor uw bedrijf

MoneyOak beschikt over wetenschappelijke knowhow en onderhoudt solide relaties met de betrokken administraties (FOD Financiën, POD Wetenschapsbeleid, …). Daarom kunt u op ons rekenen om:

  • het fundamenteel en industrieel onderzoek en de experimentele ontwikkeling in uw organisatie correct te omschrijven,
  • dossiers op te stellen (technische dossiers samenstellen, timesheets behandelen enz.),
  • de relatie met de belastingadministratie en uw partners (Belspo, sociale secretariaten enz.) te verzekeren en te beheren,
  • toepassingsdomeinen voor de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing te bepalen en te optimaliseren
  • u bij te staan bij een belastingcontrole.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Van het bepalen van de projecten die in aanmerking komen tot de toekenning van de terugbetaling. Dat is uw garantie voor een gefundeerde benadering met optimale resultaten.

Knowldege Center

Welke criteria bepalen of u aanspraak kunt maken op de GVB?

Welke criteria bepalen of u aanspraak kunt maken op de GVB?

De wetgever heeft het toepassingsgebied van de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing (GVB) uitgebreid tot alle bedrijven die onderzoekers in dienst hebben. Maar naargelang de categorie waartoe u behoort, gelden er andere toegangsvoorwaarden en berekeningsregels. Met...

Lees meer