Aftrek voor innovatie-inkomsten (IID)

Hebt u een octrooi of een computerprogramma dat door het auteursrecht is beschermd? Dan kunt u profiteren van een zeer interessante Belgische belastingmaatregel: de fiscale aftrek van innovatie-inkomsten.

In 2017 heeft België de aftrek van octrooi-inkomsten (PID) vervangen door de aftrek van innovatie-inkomsten (IID). Een belangrijke verandering in deze maatregel is de opname van innovatieve computerprogramma’s die door het auteursrecht worden beschermd. De IRD verlaagt de heffingsgrondslag voor de vennootschapsbelasting. Het bedrag kan oplopen tot 85% van de netto-inkomsten die kunnen worden toegerekend aan in aanmerking komende intellectuele rechten, met inbegrip van octrooien of software die door het auteursrecht worden beschermd. MoneyOak controleert en bevestigt de toelaatbaarheid van deze intellectuele rechten.

De voordelen van de aftrek voor innovatie-inkomsten

Inkomsten aftrekbaar tegen 85% van uw belastbare basis.

Ook van toepassing op uw software.

Verenigbaar met alle voordelen (vrijstelling van bedrijfsvoorheffing, subsidies).

Besparingen na belastingen.

Kan worden verzekerd door een fiscale uitspraak.

Kijk of ik in aanmerking kom voor IID

Met onze kunstmatige intelligentie technologie, kunt u met MoneyOak nagaan of u in aanmerking komt voor de IID.

Verwante artikelen

Vérifier mon éligibilité

Grâce à la big data et l’intelligence artificielle, notre logiciel confirme votre éligibilité.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.