Berekening van uw AII

Gedurende verscheidene jaren was de inkomstenaftrek voor octrooien (PID) de belangrijkste fiscale stimulans voor innovatie. Sinds 1 juli 2016 is deze maatregel geleidelijk vervangen door de innovatie-inkomensaftrek (AII). De in 2007 ingevoerde AII “maakte” een verlaging van de belastingdruk op inkomsten uit octrooien en aanvullende beschermingscertificaten mogelijk.

Dit is een manier om O&O-activiteiten in België te stimuleren, maar ook om buitenlandse bedrijven aan te trekken, dankzij een aftrek van 80% van het bruto-inkomen. Deze maatregel heeft er onder meer toe bijgedragen dat reuzen van de mondiale farmaceutische industrie in België zijn verankerd. Omdat de OESO de maatregel iets te “gunstig” vond, werd België aangespoord de maatregel te herzien en zo plaats te maken voor de AII! De aftrek bedraagt nu 85%, maar op netto inkomsten uit intellectuele eigendomsrechten (IP), in tegenstelling tot de DRB, die grotendeels op bruto inkomsten was gebaseerd.

Voortaan moeten de ontwikkelingskosten voor intellectuele eigendom worden afgetrokken om de netto-inkomsten uit innovatie te bepalen. Opgemerkt zij dat de wetgever ook de bronnen van in aanmerking komende inkomsten heeft uitgebreid. Het toepassingsgebied is niet langer beperkt tot octrooien, maar omvat nu ook andere IE-rechten, zoals auteursrechtelijk beschermde software, kwekersrechten en weesgeneesmiddelen.

De berekening van de AII is een van de struikelblokken van deze maatregel, ook al is het concept gemakkelijk te begrijpen:

  • Identificeer softwaregerelateerde inkomsten (individueel, per type of per productgroep);
  • Alsmede de uitgaven die uit de ontwikkeling ervan voortvloeien;
  • Bereken de nexus ratio;
  • Voer deze gegevens in de volgende formule in: AII = (bruto inkomsten – O&O-uitgaven) x (“Nexus-ratio x 130%)” x 85%.

Elk element van de vergelijking moet nauwkeurig kunnen worden bepaald.

Share This Post

AII Barometer 2022

Dit document, de eerste Europese AII-barometer, informeert u over de redenen van het succes in Europa en de betrokken sectoren.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.