Subsidies

Geef jezelf de middelen om te innoveren!

Regionale of Europese overheden beschikken over budgetten om het ondernemerschap aan te moedigen en de oprichting of ontwikkeling van kleine en middelgrote ondernemingen te ondersteunen door selectief en ad hoc diverse subsidies te verlenen. Het zou zonde zijn er geen gebruik van te maken.

Subsidies zijn dus een van de financieringsbronnen voor uw innoverende of O&O-projecten. Of het nu regionaal of Europees is, MoneyOak identificeert de subsidies waar u recht op heeft en helpt u bij het verkrijgen en controleren ervan.

De geboden ondersteuning varieert naar gelang :

Subsidies beter te begrijpen

Hoewel het bedrag van de premies per regio verschilt, vertegenwoordigt het een percentage van het totale budget, beperkt tot een bepaald bedrag.

De uiterste datum voor de betaling van de premies hangt af van de aangevraagde steun.

In alle gevallen moeten eerst de facturen van de investeringen (aankoopakten, enz.) worden overgelegd.

Het is mogelijk verschillende subsidies te cumuleren, op voorwaarde dat zij aan afzonderlijke projecten worden besteed.

Subsidies zijn normaliter belastbaar voor het belastbare tijdperk waarin zij zijn toegekend

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.