Beveiliging van uw AII

De AII is een aftrekpost, de bewijslast ligt bij de belastingplichtige. Daarom is het belang van een uitgebreid wetenschappelijk en fiscaal verslag duidelijk…

Zoals bij het GVBbegint alles met een kennisgeving aan het BELSPO: voor software, aangezien deze stap niet nodig is voor octrooien. Net als bij het OUR is het raadzaam een bindend advies te vragen, waarin het “innovatieve” aspect van de software wordt gevalideerd.

Men kan ook zijn methodologie verdedigen voor de SDA (Service des décisions anticipées), een dienst van de FOD Financiën die voorafgaande uitspraken doet over de toepassing van belastingwetten. Het vonnis biedt zekerheid, omdat het juridisch bindend is voor de belastingdienst. De SDA zal voornamelijk betrekking hebben op de methode voor het bepalen van het bruto innovatie-inkomen. Eenmaal gevalideerd door de belastingdienst kan deze in overleg met de SDA ontwikkelde methodologie bij een latere controle niet meer ter discussie worden gesteld.

Wat de timing betreft, moet rekening worden gehouden met de inkomsten van het lopende jaar: de rekeningen worden afgesloten op 31 december van hetzelfde jaar en gepubliceerd op 30 juni, zodat er tot eind september overblijft om de belastingaangifte in te dienen. Wat moet ik doen? Dien tegen eind januari (voor boekjaren die eindigen op 31 december) een “prefiling”-verzoek in bij de SDA: dit is een eerste voorstel, dat vervolgens kan worden aangepast in functie van de vragen van de belastingdienst en uw aanvullingen. Zodra de belastingdienst akkoord gaat met alle details van de definitieve aanpak, is de volgende stap de indiening, die eind juni moet worden ingediend zodat de ruling eind seGVBmber kan worden afgegeven.

Share This Post

AII Barometer 2022

Dit document, de eerste Europese AII-barometer, informeert u over de redenen van het succes in Europa en de betrokken sectoren.

Verwante artikelen