10 tips voor de juiste toepassing van de GVB!

10 tips voor een correcte toepassing van de bronbelastingvermindering voor O&O:

  1. De O&O-paden vastleggen in een routekaart.
  2. Identificeer O&O-activiteiten en registreer deze met behulp van een tijdschrijfsysteem.
  3. Vraag voor elke aanwerving een kopie van het diploma van de werknemer.
  4. Het bedrijf tijdig registreren op www.belspo.be
  5. De aard van de O&O-activiteiten specificeren in functiebeschrijvingen.
  6. Regelmatig de aan O&O toegewezen tijd evalueren in verhouding tot de werkelijk toegewezen tijd.
  7. Aantonen dat de documentatie van O&O-projecten consistent is.
  8. In de jaarlijkse personeelsbeoordeling melding maken van O&O-activiteiten.
  9. Geef op een organigram aan waar de O&O-activiteiten zich in het bedrijf bevinden.
  10. Elk jaar – vóór 31 augustus: valideren van de toegepaste O&O-percentages met de werkelijke O&O-percentages aan de hand van de salarisprocedure en aanbrengen van een correctie om eventuele verschillen weg te werken.

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.