In 2021 investeerden bijna 9 op de 10 bedrijven in innovatie

Dat is een van de belangrijkste lessen uit de MoneyOak-barometer over fiscaliteit ten dienste van innovatie. Positieve resultaten die intellectuele eigendom genereren. En die komt op zijn beurt in aanmerking voor belangrijke maatregelen inzake belastingaftrek. U moet het maar weten!

Innoveren, what’s in a name? Innoveren betekent producten, processen en diensten verbeteren, zowel intern als voor de klant. En het is geen geheim: innovatie is een belangrijke motor voor economische groei. Een realiteit die bedrijven niet vreemd is, zo blijkt uit de MoneyOak-barometer 2022 uitgevoerd in vier landen (Spanje, Polen, Frankrijk en België). 90% van de bevraagde bedrijven bevestigt immers de voorbije jaren te hebben geïnnoveerd. Maar die motor draait natuurlijk niet zonder brandstof …

Fiscale stimuli benutten

België moedigt deze financiële inspanningen aan via een eerder voordelig fiscaal kader. Zo geven de ongeveer honderd (middelgrote tot grote) bedrijven die werden bevraagd aan gebruik te maken van belastingkredieten voor R&D (22%), overheidssubsidies voor R&D (16%), subsidies (16%), de vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (softwareontwikkelaars inbegrepen) (14,40%) of de aftrek voor innovatie-inkomsten (IID) (10,40%). Deze fiscale voordelen blijven echter vaak miskend en complex, en dus dikwijls ook onderbenut.

Waarom een toepassing van IID overwegen?

77% van deze innoverende bedrijven komt tot positieve resultaten, hetgeen intellectuele eigendom en winsten genereert. Weinig bedrijven weten echter dat ze ook automatisch beschikken over de eigendom van hun ontwikkelde software: een intellectuele eigendom die net als een octrooi in aanmerking komt voor de aftrek voor innovatie-inkomsten. Een zeer voordelige vrijstelling van 85% op de inkomsten van intellectuele eigendom. Het principe kennen, is al een eerste stap. Het correct toepassen nog iets anders!

Wilt u meer weten over fiscaliteit ten dienste van innovatie? Ontdek de MoneyOak-barometer 2022.

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.