Inside MoneyOak: wie is Lionelle De Poorter?

Ook MoneyOak maken de mensen het verschil. Achter onze wetenschappelijke, juridische en financiële expertise staan gepassioneerde en getalenteerde mannen en vrouwen. Ontdek het portret van een succesvol team … In deze aflevering maakt u kennis met COO Lionelle De Poorter.

Kunt u zich kort voorstellen?

“Nadat ik ben afgestudeerd aan de Solvay Brussels School heb ik twee jaar bij KPMG Luxemburg gewerkt, als fondsauditeur en in Private Equity. Na een korte periode bij Delhaize ben ik in 2019 bij MoneyOak aan de slag gegaan als financieel analist. Sinds januari 2021 mag ik de operationele teams leiden.”

Wat trok u aan in het MoneyOak-avontuur?

“Na Delhaize wilde ik mijn carrière in een financiële functie voortzetten, maar in een andere context. In een structuur op mensenmaat, in een wendbaardere operationele omgeving met minder hiërarchie, met snellere processen, enz.”

Wat is uw huidige functie?

“Ik beheer de operationele kant van de zaak: ons juridische team, dat alle juridische en regelgevende aspecten moet controleren, van GVB tot IID; ons team van wetenschappers, dat als taak heeft het innovatieve karakter te rechtvaardigen, het wetenschappelijke verslag op te stellen, enz.; en onze pool van financiers, die zich bezighouden met het economische luik, met name de berekening van de besparing die we voor onze klanten kunnen realiseren.”

Hoe was het om als – jonge – vrouw deze functie te aanvaarden?

“Laten we eerlijk zijn, gemakkelijk is het nooit. Een verantwoordelijke positie innemen creëert altijd wat deining en brengt altijd veranderingen teweeg. Maar na verloop van tijd worden nieuwe balansen opgebouwd en het werkt! Vooral omdat ik steeds het vertrouwen van de MoneyOak-directie heb gekregen.”

Welke waarden ondersteunen uw dagelijkse leven?

“We zijn een kleine organisatie, maar met veel expertise. Mijn ambitie bestaat erin onze drie cellen te laten samenwerken en de samenwerking tussen wetenschappers, juristen en financiers te stimuleren, met inachtneming van ieders bevoegdheidsterrein. Om dat te bereiken zijn menselijke waarden essentieel: wederzijdse hulp, respect, teamgeest, enz. Als iedereen aan dezelfde kar trekt, zijn de resultaten voor onze klanten uiteindelijk nog beter!”

Wat is uw grootste professionele trots?

“Het feit dat we erin geslaagd zijn deze collectieve intelligentie te dynamiseren … met overtuigende resultaten! Het is veel werk, maar het is een plezier om het vertrouwen van onze klanten te voelen en hun dankbaarheid te ontvangen.”

Hoe zou u de meerwaarde van MoneyOak in een notendop omschrijven?

“Uiteindelijk maximaliseren we de inkomsten van onze klanten dankzij belastingvoordelen voor O&O. Maar onze toegevoegde waarde gaat nog een stuk verder … We verlossen hen van een aanzienlijke werklast en vrijwaren ze van fiscale onzekerheid. In het kort? MoneyOak betekent ook ‘gemoedsrust’!”

Share This Post

AII Barometer 2022

Dit document, de eerste Europese AII-barometer, informeert u over de redenen van het succes in Europa en de betrokken sectoren.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.