Is de fiscale hervorming nefast voor onderzoek?

Ons belastingstelsel moderniseren en meer rechtvaardig maken. De intenties van minister Van Peteghem zijn duidelijk, maar de hervorming die momenteel aan de gang is, zou weleens nadelig kunnen zijn voor een waardevolle fiscale stimulans op het vlak van R&D: de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers.

De fiscale hervorming zit al sinds de zomer in de pijplijn, maar niemand weet of ze ook tijdens deze legislatuur groen licht zal krijgen. Hoe dan ook staat de vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers (GVB) op het spel. Op basis van aanbevelingen van het Rekenhof zou minister Van Peteghem deze fiscale ondersteuning voor onderzoek immers drastisch willen bijschaven.

GVB, een noodzakelijke fiscale troef

België zet uitstekende resultaten neer op het vlak van uitgaven voor onderzoek en ontwikkeling. Zo gingen we in 2020 over de drempel van 3% en komen we daarmee op de derde plaats in Europa te staan. Die resultaten hebben we voornamelijk te danken aan de gunstige fiscale regeling die met name is opgebouwd rond de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers. Het gaat om een vrijstelling van bedrijfsvoorheffing van 80%, waardoor bedrijven gekwalificeerde onderzoekers in dienst kunnen nemen tegen een verminderde kostprijs. Een fiscale regeling van onschatbare waarde, die echter vaak onderbenut blijft …

Eenvoudig te begrijpen, moeilijk toe te passen

De GVB is de fiscale niche bij uitstek voor R&D in België. En toch doen niet alle bedrijven er een beroep op. Dat komt vooral door de administratieve rompslomp, de weinig transparante voorwaarden en de vage interpretatie van de regels. Resultaat: bedrijfsleiders schipperen tussen overmatige voorzichtigheid en ongebreideld optimisme. En dan zou de fiscus weleens lastig kunnen doen, want de helft van de controles leidt tot een correctie. Gespecialiseerde begeleiding is daarom vaak dé oplossing voor de GVB!

Nog complexer na de hervorming?

De regering wil “de efficiëntie en rechtszekerheid verhogen door onduidelijke criteria helder te maken en een systematisch controlebeleid in te voeren”, met name door de diensten van Belspo meer te betrekken en zo de onderzoeksactiviteiten beter af te bakenen. En dat leidt ongetwijfeld tot nog meer administratieve complexiteit, een kleiner toepassingsgebied en meer controles. Nog drie redenen om u te laten bijstaan dus! Bij MoneyOak bekijken we samen met u welke besparingen de GVB uw bedrijf kan opleveren en beheren we uw dossier van a tot z.

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.