Hoe gaat de AII om met uw patenten en software?

In 2017 heeft België de aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) vervangen door de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). Een belangrijke wijziging voor innovatieve bedrijven, omdat sindsdien ook software in aanmerking komt voor belastingvoordelen. Octrooien en software vormen de kern van de AII … Maar wat zijn de verschillen?

Laten we de spanning meteen in de kiem smoren: er is geen verschil! De AII is op vergelijkbare wijze van toepassing op octrooien en software. Dezelfde procedure en dezelfde voordelen, aangezien deze belastingniche de aanslagvoet voor de vennootschapsbelasting verlaagt: het voordeel kan oplopen tot 85% van de netto-inkomsten die toerekenbaar zijn aan de in aanmerking komende intellectuele rechten, in het bijzonder octrooien of software (beschermd door auteursrecht). Deze gelijkwaardige behandeling verdient extra aandacht, want veel bedrijven profiteren nog niet van de financiële troef die software biedt …

Octrooien en software, same same

In alle Europese landen is de AII (of het equivalent daarvan, zoals de IP Box in Frankrijk) afgeleid van de ‘patent box’. Een ontwikkeling om het toepassingsgebied uit te breiden door ook auteursrechtelijk beschermde computerprogramma’s op te nemen. Wat België deed in 2017. Maar de overgang van AOI naar AII heeft misschien wat twijfels gezaaid … Moet software gepatenteerd zijn om in aanmerking te komen? Moet het bedrijf een IT-ontwikkelingsafdeling hebben om hiervan te kunnen profiteren? Moet de software inkomsten genereren? Stuk voor stuk terechte vragen …

Software, maar dewelke?

AII is een voordelig belastingmechanisme, vaak complex om te implementeren, maar eenvoudig te begrijpen … Er zijn namelijk twee belangrijke elementen: er moet software zijn en de onderneming moet vennootschapsbelasting betalen. Het IT-programma hoeft dus niet gepatenteerd te zijn of inkomsten te genereren! Praktisch gezien zijn er drie categorieën:

  1. gelicentieerde software, die terugkerende of eenmalige inkomsten genereert, zoals Microsoft of Adobe, wanneer zij hun IT-tools verkopen;
  2. software ‘ingekapseld’ in een dienst of product. Een voorbeeld? Als je een iPhone koopt, omvat deze zowel hardware als geïntegreerde software;
  3. de ‘interne’ IT-programma’s, zoals een intern ERP-systeem of software die in een productielijn is geïntegreerd.

Zelfs ‘vergeten’ software

In welke sector of activiteit u ook actief bent, de kans is groot dat uw computerprogramma’s in aanmerking komen voor dit aantrekkelijke belastingvoordeel … Zelfs als uw ‘huissoftware’ niet gepatenteerd is; zelfs als u het gebruik van uw serviceplatform niet aanrekent aan uw klanten; zelfs als u denkt dat de software die in uw productielijn is ingebouwd, niet ‘innovatief’ is; enz. En daar is een goede reden voor: de reikwijdte van de AII is groter dan u denkt!

Wilt u testen of u in aanmerking komt? Wilt u weten hoeveel u kunt besparen? Neem dan contact met ons op

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.