Hoe weet u of uw software ‘innovatief’ is?

Het kan een banale vraag lijken, maar ze kan wel een aanzienlijke belastingbesparing opleveren. Als uw software een innovatief karakter heeft, kan deze namelijk in aanmerking komen voor de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). Dus, innovatief of niet, dat is de vraag!

Heel wat innovatieve bedrijven zijn nog niet op de hoogte van de voordelen van de AII: een fiscale incentive waarmee u een verlaagd belastingtarief geniet voor inkomsten uit intellectuele eigendom, zoals octrooien en ontwikkelingen op het vlak van IT. Concreet? Een gemiddelde jaarlijkse besparing van 500.000 euro. “Het is een financiële opsteker die onderbenut wordt, omdat bedrijven vaak niet weten dat ze ervoor in aanmerking komen”, legt Hans D’Olieslager, partner en head of sales bij MoneyOak, uit. “Het is nochtans niet nodig om software van NASA-kwaliteit te ontwikkelen om er gebruik van te maken. Zelfs interne software voldoet soms aan de criteria van de AII.”  

Valt uw software onder R&D of niet?

De R&D-dimensie is van cruciaal belang om te bepalen of uw auteursrechtelijk beschermde software binnen het toepassingsgebied van de AII valt. En er is maar één referentie die daarover uitsluitsel kan geven: het Frascati-handboek van de OESO, dat de basis legt voor R&D en 5 essentiële criteria omschrijft: innovatie, creativiteit, onzekerheid, systematisch, overdraagbaar en/of reproduceerbaar. De AII heeft dus een ruim toepassingsgebied, maar u moet nog steeds de innovatieve dimensie, waarvan de definitie voor interpretatie vatbaar is, kunnen aantonen (aan de fiscale administratie).

Wat is ‘innovatief’?

Hoe weet u of uw software innovatief is? “Het kan gaan om een nieuwe IT-ontwikkeling, maar ook om een evolutie of een wijziging van een bestaand systeem. Het innovatieve karakter kan namelijk worden uitgedrukt in termen van functionaliteit (afwezig op de markt), technologie (programmeertaal, …) of architectuur”, aldus Adèle Froehlicher, wetenschappelijk adviseur bij MoneyOak. “Anderzijds kunnen we onderhouds-, debugging- en integratieactiviteiten uitsluiten, evenals de ‘gewone’ aankoop van software.”  

De bewijslast

Elk bedrijf dat gebruik maakt van de AII, moet zijn aanpak kunnen rechtvaardigen. “De beoordeling van het ‘innovatieve’ karakter blijft subjectief en de fiscus kan hier dan ook vraagtekens bij zetten. In dat geval ligt de bewijslast bij het bedrijf … Daarom is het belangrijk om een ijzersterk dossier samen te stellen, zowel vanuit juridisch en fiscaal als wetenschappelijk oogpunt”, gaat ze verder. Gelukkig helpt MoneyOak u om uw AII veilig te stellen! “We begeleiden het bedrijf doorheen het hele proces en stellen op alle vlakken een grondig dossier samen.”  

Bij MoneyOak waken onze wetenschappers en fiscalisten erover dat uw bedrijf de beste resultaten behaalt op het vlak van AII, en dat dankzij een ‘No Cure, No Pay’-aanpak. 

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.