Fiscale hervorming, auteursrechten en de IT-sector

Van wetsontwerpen tot hervormingen, van debatten tot polemieken: de Belgische fiscaliteit blijft in de schijnwerpers staan. Na verschillende voorstellen werd het luik omtrent het auteursrecht bekrachtigd, via een herziening van de fiscale behandeling ervan. Nochtans hangt er nog steeds een zekere juridische vaagheid rond …

In afwachting van de volgende stap van minister van Financiën Vincent Van Peteghem, is de zaak rond voor de auteursrechten. Sinds 1 januari 2023 werd de fiscale niche officieel aangepast, om niet te zeggen ‘bijgeschaafd’. Voor wie? Onder welke voorwaarden? Eén ding is zeker, de voorwaarden werden verstrengd. Voor de rest is het een kwestie van interpretatie en ‘geval per geval’, wat weinig geruststellend is voor de belastingbetaler. 

Te mooi om waar te zijn?

Dankzij deze regeling, die sinds 2008 bestaat, genieten belastingplichtigen een voordelig belastingtarief op inkomsten afkomstig van auteursrechtelijk beschermd werk (octrooien, literaire en artistieke werken, software, …). Kortom, een werk dat ‘origineel’ is en ‘uitgedrukt wordt in een bepaalde vorm die de mededeling ervan aan het publiek mogelijk maakt’. Concreet leidde de fiscale niche tot een heffing aan de bron van een roerende voorheffing van 15%, onder een plafond van 64.000 euro per jaar en na aftrek van de forfaitaire kosten. Een godsgeschenk voor tal van sectoren waar creativiteit en innovatie centraal staan, zoals de IT-sector! Omdat de regering deze regeling toch iets te gunstig vond, besloot ze de regels ervan te verstrengen …

De auteursrechten worden bijgeschaafd

Het doel van deze hervorming? Terugkeren naar de ‘oorsprong’ van de teksten. Zo heeft de regering onder andere beslist om het toepassingsgebied van het mechanisme te beperken tot ‘bepaalde’ onregelmatige inkomsten, maar ook om de toegestane bedragen te beperken. Hoe? Aan de hand van een absoluut plafond en percentages van de totale bezoldiging (50% in 2023, 40% in 2024, 30% daarna). In concreto blijven de voorwaarden die in de teksten werden opgenomen voor interpretatie vatbaar en zullen ze in elk afzonderlijk geval moeten worden onderzocht, met name wat softwareontwerp betreft.

Niet te verwarren met de GVB!

Toegegeven, de auteursrechten komen er slecht uit, maar dat wil niet zeggen dat alle fiscale incentives ingetrokken worden. De vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoek en ontwikkeling, bijvoorbeeld, blijft gewoon van kracht. Hoewel deze voordelige fiscale incentive op tafel ligt bij de regering, zou de hervorming ‘simpelweg’ de rechtszekerheid voor bedrijven moeten vergroten (volgens de huidige informatie). We volgen het dossier op de voet op …

Wilt u gebruikmaken van de voordelen van de GVB? Bij MoneyOak begeleiden we u en volgen we uw dossier van A tot Z op!

Een inschatting van uw potentiële besparingen dankzij de GVB? Alles wat we nodig hebben is uw bedrijfsnummer!

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.