Belastingkrediet voor R&D

Investeert uw bedrijf in innovatieve programma’s of projecten?

Maak gebruik van het belastingkrediet voor R&D of de investeringsaftrek

Het belastingkrediet voor Onderzoek & Ontwikkeling Dit belastingkrediet wordt berekend op basis van de afschrijvingen van investeringen in R&D. Het percentage kan oplopen tot 20,5%. Het krediet kan gedurende 4 jaar geheel of gedeeltelijk uitgesteld worden als uw belastbare basis lager ligt dan het bedrag van het belastingkrediet. Als het belastingkrediet na deze 4 jaar niet kan worden toegepast, betaalt de Belgische overheid het resterende quotum contant terug. De investeringsaftrek Deze maatregel – die niet gecombineerd kan worden met het belastingkrediet voor R&D – is meestal financieel en/of fiscaal minder interessant, maar is wel minder beperkend. Zo beperkt de investeringsaftrek zich niet tot investeringen in R&D, maar geldt hij onder bepaalde voorwaarden ook voor andere investeringen zoals: energiebesparende investeringen, luchtafvoer of -zuiveringssystemen in de horeca, investeringen in beveiliging, digitale investeringen, … Onze teams helpen u bij de keuze van de steunmaatregel die het best beantwoordt aan de situatie van uw bedrijf. Voorwaarden om in aanmerking te komen:

 • Materiële of immateriële vaste activa
 • Vaste activa die in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht
 • Vaste activa die tijdens het jaar of boekjaar afschrijfbaar zijn
 • Vaste activa die in België worden gebruikt voor het uitoefenen van de professionele activiteit
 • Het gaat daarbij om vaste activa die “het onderzoek naar en/of de ontwikkeling van nieuwe producten en geavanceerde technologieën enigszins stimuleren” en “geen invloed hebben op het milieu of de negatieve gevolgen voor het milieu trachten te beperken”.*

*Deze voorwaarden gelden specifiek voor het belastingkrediet voor R&D.

 
 

Onze toegevoegde waarde voor uw bedrijf

Wij loodsen u doorheen de hele implementatieprocedure:
 
 

 

 • Identificatie van investeringen die in aanmerking komen
 • Selectie van de voordeligste incentive in functie van uw bedrijf
 • Samenstelling en uitwerking van dossiers die het doel van de investeringen aantonen
 • Communicatie van de elementen die moeten worden opgenomen in uw belastingaangifte
 • Begeleiding in geval van fiscale controle
 • En omdat we alle vertrouwen hebben in het resultaat, hanteren wij de verloningsmethode “no cure, no pay”.

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Vanaf de identificatie van de eigendomsrechten die in aanmerking komen tot de toekenning van de verlaagde vennootschapsbelasting. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf optimaal profiteert van de aftrek voor innovatie-inkomsten.