Wordt ChatGPT uw naaste medewerker?

‘ChatGPT’, zeven letters die hun stempel drukken op 2023. Deze virtuele assistentietool op basis van kunstmatige intelligentie ontwikkeld door OpenAI, is onmogelijk over het hoofd te zien. In veel sectoren wekt de chatbot een mix van beloften en angst op. Welke invloed heeft dit op uw dagelijkse werk als CFO?

Van familiediners tot de hoogste regeringsniveaus en van de koffieautomaat in uw onderneming tot uw LinkedIn-feed: overal is ChatGPT het gespreksonderwerp van de dag. Een ware revolutie of een zorgwekkend keerpunt?

ChatGPT, het topje van de ijsberg

Het lijkt onwaarschijnlijk dat we de AI-tsunami kunnen afremmen of afwenden, en het taalmodel van ChatGPT is misschien nog maar het begin van een vloedgolf. Er komen steeds hulpmiddelen om kunstmatige intelligentie te creëren en alle vakgebieden lijken ‘gedoemd’ om ingrijpend te worden veranderd door deze technologieën, met financiën voorop. Zoals wel vaker het geval is, hebben early adopters een lengte voorsprong. Daarom kunt u maar beter meesurfen op de golf in plaats van de boot af te houden … De virtuele assistent van OpenAI kan u immers nu al tastbare diensten leveren, die uw productiviteit ten goede komen.

Wanneer ChatGPT zelf over uw samenwerking praat

Wanneer u de chatbot van OpenAI naar zijn eigen troeven voor een CFO vraagt, antwoordt hij zonder verpinken. Zo meldt ChatGPT vier belangrijke voordelen:

  1. Automatisering van repetitieve taken, zoals gegevensinvoer, financiële rapportering, factuurbeheer, enz.
  1. Voorspellende analyses maken op basis van financiële gegevens, en realtime voorspellingen maken met behulp van modellen voor machinaal leren.
  1. De begrotingsplanning verbeteren op basis van een gedetailleerde analyse van financiële trends, uitgaven en inkomsten, bijvoorbeeld door verslagen over de uitgaven voor een bepaalde periode te genereren.
  1. De samenwerking tussen de leden van uw financiële team versterken door snel te reageren op vragen en realtime informatie te verstrekken.

Kortom? ChatGPT kan u helpen om tijd te besparen en beter onderbouwde beslissingen te nemen, maar ook om financiële analyses sneller uit te voeren, nauwkeuriger te anticiperen op risico’s, enz. Het potentieel is enorm en de mogelijkheden immens, zoals blijkt uit deze ervaring met het creëren van een tool voor financiële analyse en planning.

Voorzichtigheid boven fascinatie

ChatGPT is ontegensprekelijk een revolutionair instrument, maar zal het de huidige middelen buitenspel zetten? Dat is moeilijk te zeggen … De conversatierobot van OpenAI zal uw Excel-spreadsheets of facturatiesoftware misschien niet vervangen, maar andere hulpmiddelen voor kunstmatige intelligentie zouden dat wel kunnen doen, aangezien de technologie zich snel ontwikkelt. In dit stadium moeten er echter nog onduidelijkheden worden weggenomen en moeten bedreigingen worden geneutraliseerd om een serene invoering van AI-instrumenten door bedrijven mogelijk te maken. Dat geldt met name voor risico’s op het gebied van gegevensbescherming, betrouwbaarheid, organisatie, enz. Want de illusie mag dan al verbluffend zijn en de voordelen reëel, een taal is – nog? – geen denkproces

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.