Is de veerkracht van de supply chain de “nieuwe” prioriteit van de CFO?

Pandemieën, oorlogen of inflatie: de bevoorradings- en productieketens worden grondig op de proef gesteld. Ontregelingen en een toenemende onzekerheid ontwrichten de meeste sectoren, waardoor de toekomst van bedrijven in gevaar komt … Welke rol is er in deze context weggelegd voor de CFO?

De supply chain staat meer dan ooit onder druk. Na de verlammende gevolgen van de coronacrisis, verstoren militaire conflicten, handelsoorlogen, de energiecrisis, de inflatie en zelfs klimaatrampen de wereldwijde bevoorradingsketens. In onze steeds meer geglobaliseerde en verweven economie krimpt het aanbod, stijgen de prijzen, stapelen de transportvertragingen zich op, worden de betalingstermijnen alsmaar langer, vertraagt de productie en neemt de onzekerheid toe. Het is een turbulente context die om het nodige aanpassingsvermogen vraagt …

Een “nieuwe” realiteit

De situatie is zelfs zo ernstig dat de verstoring van de supply chain een van de meest zorgwekkende risico’s is voor bedrijfsleiders van over de hele wereld. En terecht, want deze uitdagingen zullen naar verwachting ook in 2023 getrotseerd moeten worden … In zulk klimaat worden de bedrijven ertoe aangezet om hun bevoorradingsstrategieën te herzien en op zoek te gaan naar nieuwe oplossingen. Traditiegetrouw bestond uw functie als CFO erin om de kosten van de supply chain te meten en te beheren, maar die rol zal ongetwijfeld worden uitgebreid. Samen met de betrokken afdelingen zult u meer dan ooit moeten bijdragen aan een grotere veerkracht en flexibiliteit.

Van bewustwording tot actie

De eerste stap als CFO? Inzien dat de huidige context geen “zwarte zwaan” is. De verstoringen van de bevoorradingsketen zullen aanhouden en een terugkeer naar een normale situatie is nog niet meteen in zicht. Daarna is het tijd voor actie. Met behulp van cruciale hefbomen werkt u nieuwe, robuustere toeleveringsmodellen uit die tegen een stootje kunnen:

1. Versterk uw digitale aanpak

Complexe, van elkaar afhankelijke en dynamische toeleveringsketens vragen om een snelle reactie op gebeurtenissen (prijsstijgingen, vertragingen …), weloverwogen beslissingen en betrouwbare plannen B. Dat vereist een krachtige, intelligente digitale infrastructuur die verbonden is met alle dimensies van het bedrijf en in staat is om zoveel mogelijk gegevens te verzamelen en te verwerken, informatie vrij te delen, de zichtbaarheid in de hele keten te vergroten en de interne samenwerking te verbeteren.

2. Neem een lengte voorsprong

Hoe? Door te automatiseren, te voorspellen en te plannen. Dankzij het gebruik van artificiële intelligentie en robotgestuurde procesautomatisering (RPA) beschikken financiële teams namelijk over de nodige middelen om verder te kijken dan het traditionele kostenbeheer. Het doel? Meer voorspellende analyses maken en dus beter kunnen anticiperen op gebeurtenissen. En dat vormt meteen de sleutel tot bruikbare alternatieve strategieën!

3. Herzie uw partnerschappen

Het is ook het uitgelezen moment om uw prioriteiten te herzien en nieuwe modellen door te voeren, met name wat de criteria voor de keuze van uw leveranciers betreft. Een toeleveringsgarantie of het naleven van contracten kan voortaan van doorslaggevender belang zijn dan het prijsniveau. Het is absoluut noodzakelijk om sterke en duurzame partnerschappen aan te gaan met betrouwbare leveranciers, prijszekerheids- of risicobeperkende mechanismes toe te passen en praktijken zoals omgekeerde logistiek, “just in time” enz. naar waarde te schatten.

4. Diversifieer!

In diezelfde optiek vraagt veerkracht om diversificatie van de bevoorradingsbronnen, bijvoorbeeld door een beroep te doen op leveranciers in andere delen van de wereld, door de voorkeur te geven aan de nabijheid van bepaalde belangrijke toeleveringspunten of door andere methodes voor productontwerp uit te werken.

Share This Post

AII Barometer 2022

Dit document, de eerste Europese AII-barometer, informeert u over de redenen van het succes in Europa en de betrokken sectoren.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.