‘Intrapreneurship’ of de bevrijding van intra muros innovatie

Innoveren. Allemaal goed en wel, maar hoe doet u dat? Innovatie is een conditio sine qua non voor zakelijk succes. Alleen moet u weten hoe u eraan begint. Als katalysator voor interne innovatie biedt intrapreneurship een beproefd antwoord …

Zoals de Amerikaanse wetenschapper Edwin H. Land ooit zei: “innovatie gaat niet over een nieuw idee hebben, het gaat over stoppen met een oud idee te hebben”. Oké, maar hoe kunnen we dingen ‘anders’ doen? Hoe kunnen we, om Einstein te parafraseren, “de vicieuze cirkel van het conventionele denken doorbreken”? Hoe nieuwe oplossingen voor oude problemen vinden? Kortom, hoe innoveren? Veel bedrijven kiezen ervoor om uit hun eigen middelen te putten, door hun teams te stimuleren om nieuwe ideeën te realiseren. Dat noemt men ‘intrapreneurship’. In de praktijk betekent dit dat werknemers de mogelijkheid krijgen om – naast hun werk en met de steun van het management – innovatieve projecten te ontwikkelen binnen de onderneming. En dat werkt!

Van Gmail tot iPod

Het concept is ontstaan in de jaren tachtig en bracht een radicale verandering teweeg in de manier waarop bedrijven innovatie benaderen. Intrapreneurship heeft als doel om de ondernemersgeest in uw organisatie aan te wakkeren en uw werknemers ruimte te geven voor creativiteit en onafhankelijkheid. Het is een manier om gebruik te maken van hun bevoorrechte positie in het hart van de ‘machine’ en om hun inventiviteit de vrije loop te laten. Natuurlijk moet er toezicht zijn op deze creatieve vrijheid om resultaten te boeken. De voorbije jaren nemen deze innovatieconcepten een hoge vlucht, zowel bij grote gevestigde groepen als in wendbare en innovatieve kmo’s. Een van de beste voorbeelden van succesvol intrapreneurship is Google.

  • Gmail. De naam Paul Buchheit zegt u niets? Nochtans creëerde deze ingenieur de e-maildienst Gmail toen hij bij Google werkte. Tot op de dag van vandaag moedigt het Amerikaanse bedrijf intrapreneurship aan, onder andere door zijn werknemers 20% van hun tijd te laten besteden aan het verkennen van nieuwe projecten.
  • iPod. We kunnen moeilijk over innovatie praten zonder aan Steve Jobs te denken. De iconische baas was een voorvechter van intrapreneurship bij Apple. Een strategie die bijvoorbeeld heeft geleid tot de beroemde Apple iPod, die de muziekindustrie voor altijd heeft veranderd.

Drie tips om intrapreneurship tot een succes te maken

Kortom, deze praktijk stelt bedrijven in staat om tegen lagere kosten te innoveren en werknemers minder risico te laten lopen. Maar de voordelen van intrapreneurship gaan veel verder dan dat, want deze programma’s zijn ook een manier om personeel aan te trekken en talenten te behouden. Toch is deze aanpak niet geheel zonder valkuilen, vooral wanneer de projecten ook winstgevend moeten zijn. Dat kan ertoe leiden dat de vrijheid onder een stolp (die van de controle) en de creativiteit aan een infuus (die van het management) komen te liggen. Deze drie tips kunnen u helpen om uw intrapreneurstrategie tot een succes te maken:

  1. Creëer een gestructureerde maar flexibele creatieve ruimte waarin uw medewerkers zonder oordeel of resultaatverplichting onderzoek kunnen verrichten, ideeën kunnen delen en risico’s kunnen nemen.
  2. Wijs specifieke middelen toe aan intrapreneurshipprojecten, zodat zelfs prille initiatieven de (technische, menselijke en andere) middelen hebben om zich te ontwikkelen.
  3. Stel uw intrapreneurs in staat om buiten de onderneming kennis op te doen (start-upstudio’s, incubators, innovatieve partners enz.).

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.