De credit manager, beschermengel van uw omzetcijfers

De economische situatie belooft niet veel goeds. Getuige het stijgende aantal faillissementen in de bedrijfswereld … In deze context wordt de rol van de credit manager nog belangrijker. Om risico’s te voorkomen en erop te anticiperen, maar ook om te proberen onbetaalde rekeningen in te vorderen.

Volgens gegevens van Eurostat is het aantal faillissementen in Europa voor het zesde achtereenvolgende kwartaal gestegen. Dat is het hoogste peil sinds 2015, wat deels te wijten is aan de onzekere macro-economische omgeving! Volgens gegevens van Graydon zal het aantal faillissementen dit jaar ook in België een recordniveau bereiken.

Dat gespannen klimaat drijft het aantal wanbetalingen op, waardoor financiële afdelingen op hun hoede zijn! Een van de uitdagingen bestaat erin uitstaande klantensaldi nauwkeurig te onderzoeken om te anticiperen op eventuele wanbetalingen. Dat is meestal de taak van de credit manager, een echte ‘beschermengel’ van uw omzet. Hij is verantwoordelijk voor een brede waaier aan taken en speelt een centrale rol in het waarborgen en ondersteunen van de ontwikkeling van uw omzet.

Functie: uw cashflow maximaliseren

Naargelang de grootte en sector van de onderneming kan zijn takenpakket meer of minder uitgebreid zijn, aangezien hij zowel preventieve als corrigerende maatregelen voor zijn rekening kan nemen. In grote groepen is de credit manager vaak verbonden aan de ‘credit management’-teams. In de praktijk opent hij doorgaans rekeningen voor nieuwe klanten, beoordeelt hij hun kredietwaardigheid en stelt hij kredietlimieten vast. Ook kan hij toezicht houden op de factoring en het opstellen van clausules in de algemene verkoopvoorwaarden, enz. Het doel? Risico’s voorkomen (fraude, niet-betaling, enz.) en afwijkingen opsporen voordat ze zich voordoen. De credit manager bewaakt en analyseert eveneens klantenrekeningen om tekenen van betalingsachterstanden of wanbetaling op te sporen, maar onderhandelt ook over betalingstermijnen. Bij incidenten neemt hij de leiding over het invorderingsproces.

Voorkomen en genezen

De waakzaamheid en onderzoeksvaardigheden van de credit manager stellen hem in staat om risico’s tot een minimum te beperken en problemen in een vroeg stadium te voorkomen, terwijl zijn interpersoonlijke vaardigheden essentieel zijn voor de samenwerking met de commerciële teams en de afhandeling van het incassoluik. Deze experts worden gezien als de meest commerciële onder de financiële experts en de meest financiële onder de commerciële experts, en zijn erg in trek bij financiële afdelingen. En dat heeft zo zijn redenen: ze vormen een belangrijke schakel voor elk bedrijf dat zijn omzet en cashflow wil veiligstellen … Een doeltreffende credit manager kan de volgende voordelen bieden:

  • gecontroleerd risico op wanbetaling, dankzij een relevante beoordeling van de kredietwaardigheid van klanten;
  • sterkere cashflow, dankzij een geoptimaliseerd betalings- en incassobeheer;
  • een constante en beveiligde omzet, onder meer door aantrekkelijke kredietvoorwaarden aan te bieden;
  • minder belastingverliezen, omdat minder achterstallige betalingen minder belastingverliezen op oninbare vorderingen met zich meebrengen;
  • betere naleving van de belastingwetgeving.

Share This Post

LinkedIn

Volg belasting – en IID- updates met MoneyOak.

Verwante artikelen

Schat uw besparingen

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie berekent onze software de besparingen van uw bedrijf.

Controleer of ik in aanmerking kom

Dankzij big data en kunstmatige intelligentie bevestigt onze software dat u in aanmerking komt.