Knowledge Center

In welke categorie wordt uw onderneming ‘vrijgesteld’?

Doet u aan onderzoek? Vergeet dan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (GVB) niet. Een uiterst voordelige fiscale niche, maar zeer technisch. Wist u bijvoorbeeld dat niet alle categorieën van werkgevers – gaande van universiteiten tot de particuliere sector – dezelfde regeling genieten? U moet dus weten om te gaan met deze verschillen om uw voordeel zoveel mogelijk te optimaliseren.

België: het beloofde land voor innovatieve bedrijven. Achter deze slogan gaat een realiteit schuil! Ons land heeft belangrijke troeven in handen om grote bedrijven aan te trekken en om zijn pareltjes in eigen land te houden. Het voornaamste voordeel? Het aantrekkelijke fiscale kader voor ondernemingen. Dat gaat van big pharma tot het Belgische ‘biotechmirakel’. Er zijn nog veel andere sectoren die hiervan genieten en van dichtbij of van ver betrokken zijn bij onderzoek en ontwikkeling. R&D is vast en zeker niet voorbehouden aan wetenschappelijke instellingen of de academische sector, aangezien veel grote bedrijven en startende ondernemingen afhankelijk zijn van innovatie om hun groei aan te zwengelen.

Dat is op internationaal vlak een belangrijke kwestie. Daarom moedigt de Europese Unie haar lidstaten aan om hun investeringen in R&D te verhogen tot 3% van hun bruto binnenlands product (bbp). Hoewel we zeker niet op onze lauweren mogen rusten, doet België het goed in het licht van de Europese doelstelling. Een mooi resultaat dat voor een deel te danken is aan de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing (GVB).

DE GVB IS EEN NIET TE ONDERSCHATTEN TROEF In deze R&D-wedloop heeft België begrepen hoe belangrijk het is om de patronale lasten van ondernemingen te verlichten. Met andere woorden? De loonkosten worden verlaagd, zodat innovatieve bedrijven toponderzoekers kunnen aantrekken zonder al te diep in hun zakken te tasten. Dat is een erg belangrijke hefboom om te concurreren met andere landen en om braindrain te voorkomen. De GVB is een essentieel onderdeel van deze “concurrentiestrijd”, aangezien ze ondernemingen die R&D-projecten of -programma’s uitvoeren, de mogelijkheid biedt om een belastingvoordeel te genieten op de aan de fiscus betaalde bedrijfsvoorheffing. Dat is een belasting die maandelijks door de werkgever aan de bron wordt ingehouden en die varieert in functie van een aantal factoren – loon, fiscaal statuut van de werknemer, enz. Ze kan oplopen tot 40% van het loon. De vrijstelling van 80% op deze heffing is dus zeker een zegen die u niet mag mislopen! Dankzij de GVB hoeft u slechts 20% van de belasting aan de fiscus door te storten en hoeft u dus uw cashflow niet aan te spreken. Nu uw interesse gewekt is, moeten we ook even realistisch zijn: deze fiscale maatregel is eenvoudig te begrijpen, maar complex om toe te passen!

BELGISCHE PUZZEL Laten we de eerste (belangrijke) vragen nog even laten liggen – de definitie van R&D, welke personeelsleden precies in aanmerking komen – en laten we ons richten op de “aard” van de werkgevers. Oorspronkelijk was de GVB voorbehouden aan de academische sector (universiteiten en hogescholen) en aan de onderzoeksinstellingen (FFWO, FWO en het NFWO), maar deze niche werd gelukkig uitgebreid tot “alle” ondernemingen die “onderzoekers” tewerkstellen … De specifieke toepassingsvoorwaarden worden wel behouden, in functie van deze fameuze ‘categorie’. Wat dat betekent? Een start-up zit niet in dezelfde categorie als het FNRS, met name wat betreft het toegelaten personeel, de berekeningsregels en bepaalde administratieve verplichtingen. Laten we het samen uitzoeken: welke entiteiten komen in aanmerking voor deze vrijstelling?

  • CATEGORIE 1: universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen, onderzoeksinstellingen, enz.
  • CATEGORIE 2: bedrijven die een samenwerkingsovereenkomst hebben gesloten met een van de entiteiten uit de eerste categorie. Dit partnerschap moet in een overeenkomst worden gegoten tussen de onderneming en de universiteit (bijvoorbeeld) en idealiter de namen en functies van de betrokken onderzoekers vermelden.
  • CATEGORIE 3: de ‘Young Innovative Company’ (YIC), d.w.z. “kleine ondernemingen” die minder dan 10 jaar oud zijn (ze mogen niet opgericht zijn als gevolg van een overname, fusie of herstructurering) en die 15% van hun uitgaven aan onderzoek besteden.
  • CATEGORIE 4: alle “andere” werkgevers: privébedrijven, maar ook stichtingen en vzw’s, die onderzoekers met een specifiek diploma (bachelor, master of doctoraat) in dienst hebben.

WAAROM IS DIT BELANGRIJK? Zoals u begrijpt, is de toepassing van de GVB afhankelijk van de “aard” van de entiteit.

  • Welke diploma’s? Voor de eerste twee categorieën gelden geen strenge toelatingseisen op het vlak van hun personeelsleden. Of het nu gaat om assistent-onderzoekers of postdoctorale onderzoekers, zowel een masterdiploma als een professioneel bachelordiploma komen in aanmerking. Of zelfs gelijkwaardige ervaring in het kader van partnerschappen. Voor een YIC ligt dat in dezelfde lijn: zowel wetenschappelijk als technisch en ondersteunend personeel (hoewel nuttige ervaring vereist kan zijn), met uitzondering van administratief en commercieel personeel. Een meevaller waar de laatste categorie niet van profiteert, omdat alleen “bepaalde” specifieke diploma’s worden toegelaten (zie de lijsten van de Vlaamse en Franse Gemeenschappen).
  • Pro rata? Een ander verschil is dat de universiteiten rekening kunnen houden met het totale loon van de onderzoeker, ongeacht de tijd die aan het project wordt besteed. Dit is niet het geval voor de werkgevers van categorie 4: uw onderneming zal zich dus waarschijnlijk moeten beperken tot – en rechtvaardigen voor – het deel dat daadwerkelijk aan het R&D-project wordt besteed.
  • De berekening? Merk ook op dat het plafond voor bachelors (van 25%) wordt verdubbeld voor “kleine ondernemingen” (volgens de definitie van de NBB, d.w.z. met gemiddeld minder dan 50 werknemers op jaarbasis, een omzet van minder dan 9.000.000 euro exclusief btw en een balanstotaal van maximaal 4.500.000 euro).
  • Aangifteplicht? Ten slotte zijn bedrijven verplicht hun R&D-projecten of -programma’s aan te geven bij de BELSPO (Programmatorische Federale Overheidsdienst Wetenschapsbeleid), maar universiteiten, hogescholen, erkende wetenschappelijke instellingen en andere non-profitorganisaties zijn hiervan vrijgesteld.

ONDER WELKE CATEGORIE VALT U? Dat is de hamvraag! Uw “positie” zal inderdaad uw fiscale regeling in grote mate beïnvloeden. Soms is dit een lang en technisch parcours dat u moet volgen om de voordelen die voortvloeien uit de gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van de bedrijfsvoorheffing te genieten. Het idee is natuurlijk om te profiteren van het heden, maar ook (en vooral) om de voorwaarden te creëren voor een nog mooiere fiscale toekomst. Dit vereist een flinke dosis expertise, anticipatie en voorbereiding. Hoe? Laten we eerlijk zijn: het zal moeilijk zijn om van uw bedrijf een universiteit te maken of om het te laten erkennen als een wetenschappelijke instelling. Maar misschien bestaan er wel voorwaarden om het te laten aansluiten bij de definitie van de Young Innovation Company. Dit is een kans die u zeker moet grijpen, gezien de flexibelere criteria die hiervoor gelden. En indien dit niet mogelijk is? Wat weerhoudt u ervan om het “juiste” partnerschap met een universiteit of onderzoeksinstelling te sluiten? Op die manier zou u immers ‘opklimmen’ in de GVB-categorieën. Dat zijn veranderingen die niet van de ene op de andere dag gebeuren en die rekening moeten houden met de realiteit en context waarin u werkt, maar ook met de subtiliteiten en evoluties in de regelgeving. Daarom is gespecialiseerde, multidisciplinaire en verantwoorde bijstand (“no cure, no pay”) de beste manier om het financiële manna van de GVB op te vangen.

Fiscaliteit ten dienste van innovatie

In dit document leest u meer over de recentste evoluties ter zake, de belangrijkste principes en de juiste vragen die u zich moet stellen.

 
Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Hoe kunt u uw kansen op een rooskleurige toekomst vergroten? Ongetwijfeld door uw situatie met betrekking tot innovatie en R&D ten volle te benutten. Maar elke situatie is anders en vereist dus een specifieke benadering en expertise. Ga dit avontuur daarom niet...

Lees meer

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Vanaf de identificatie van de eigendomsrechten die in aanmerking komen tot de toekenning van de verlaagde vennootschapsbelasting. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf optimaal profiteert van de aftrek voor innovatie-inkomsten.