Knowledge Center

3 stappen om uw voordeel verbonden aan de AII te optimaliseren

De AII zit in de lift en is bijzonder aantrekkelijk: een fiscale aftrek van 85% van uw netto innovatie-inkomsten. Je kan er niet omheen, maar het is belangrijk om dit mechanisme goed uit te leggen om uw voordeel te optimaliseren. Niets is immers voor de hand liggend, en alles hangt af van uw methodologie en berekeningen. Laten we eens kijken wat aan de grondslag ligt van de AII …

België heeft bijzonder veel fiscale voordelen voor onderzoek & ontwikkeling (O&O). Maar hoewel het geld ‘voor het rapen valt’, moeten bedrijven er nog achteraan. Een avontuur dat vaak veel kopzorgen oplevert. Het principe van de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII) is niet buitengewoon ingewikkeld, maar de toepassing ervan vereist specifieke expertise, wetenschappelijke kennis en financieel en juridisch-fiscaal inzicht. Als u eenmaal hebt gecontroleerd of uw intellectuele-eigendomsrecht inderdaad in aanmerking komt, is de volgende stap om de mouwen op te stropen: maak u de vergelijking eigen en bereken nauwkeurig uw potentiële voordeel. En houd de bewijsstukken ter beschikking.

De formule van de AII begrijpen In tegenstelling tot de aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI), die hij geleidelijk vervangt, heeft de AII betrekking op uw netto innovatie-inkomsten, die in voorkomend geval worden beperkt door de nexus ratio. Deze correctieratio kan immers uw winst nadelig beïnvloeden, wanneer uw O&O-kosten niet intern worden gedragen of worden toegerekend aan een niet-verbonden onderneming. In het kort Het principe van de AII – wat overeenkomt met 85% van uw netto innovatie-inkomsten – berust op een nauwkeurige bepaling van de variabelen van volgende vergelijking:

Uw netto innovatie-inkomsten = (a – b) x nexus ratio

a = het bedrag van uw bruto innovatie-inkomsten. b = het bedrag van de O&O-uitgaven die werden gemaakt tijdens het belastbare tijdperk en de eventuele historische kosten. Nexus ratio = (het bedrag aan kwalificerende uitgaven/het totale bedrag aan O&O-uitgaven) x 130%

Hoe hoger uw bruto-inkomsten, hoe groter de voordelen van de AII. Hoe lager uw O&O-uitgaven in de loop van het jaar, hoe interessanter uw fiscale voordeel. Vergeet ook niet de potentieel negatieve impact van de Nexus ratio, die gemakkelijk kan worden vermeden. Uw uitdaging is dan ook om uw belastinggrondslag te optimaliseren, door te ‘spelen’ met deze variabelen. En dit voor een optimaal en risicoloos resultaat. Maar dit is niet zo eenvoudig … Hoe kan u het gedeelte omzet van software apart identificeren? Hoe moet u te werk gaan indien software en hardware met elkaar verbonden zijn? Hoe kan u uw globale uitgaven optimaliseren en de gevolgen van de Nexus ratio minimaliseren? Enz.

Stap 1: uw ‘in aanmerking komende’ bruto-inkomsten U begrijpt het al: niet alle innovatie-inkomsten komen in aanmerking voor de AII. Een voorbeeld? Inkomsten die worden gegenereerd door een ondersteunende of onderhoudsdienst kunnen niet worden geboekt. Of inkomsten die worden toegerekend aan vestigingen in het buitenland.

 • Het toepassingsgebied van de AII bestrijkt licentie-inkomsten, schadevergoedingen die aan de vennootschap toekomen naar aanleiding van de schending van een intellectuele-eigendomsrecht of bedragen die zijn verkregen uit de vervreemding van het product. Het is dus in uw eigen belang om uw omzet door te lichten om zo een onderscheid te kunnen maken tussen ‘kwalificerende’ inkomsten en andere ontvangsten …
 • Dat is echter nog niet alles: nu is het nog van belang dat deze ontvangsten hun oorsprong vinden na 1 juli 2016. Niet gemakkelijk als de ontwikkeling van uw computerprogramma vóór deze datum is begonnen en daarna werd voortgezet. De oplossing kan erin bestaan om een jaarlijkse coëfficiënt toe te passen, maar voorzichtigheid is geboden. Elke keuze moet naar behoren worden gemotiveerd ten overstaan van de belastingdienst.
 • Hoe berekent u uw bruto innovatie-inkomsten? U zult nog steeds de directe en indirecte kosten, die geen verband houden met O&O, van deze omzet moeten aftrekken. Ook hier zet de vrijheid die de regelgeving voorziet, aan tot enige voorzichtigheid.

Stap 2: uw O&O-uitgaven van het heden en het verleden Aangezien het de bedoeling is om uw netto innovatie-inkomsten te bepalen, moet u vervolgens de uitgaven voor O&O die werden gedaan in de loop van het boekjaar, identificeren om ze in mindering te brengen van het resultaat. Dit omvat alle kosten die rechtstreeks verband houden met uw innovatieactiviteiten, maar ook eventuele verwervingskosten.

 • Het ‘verleden’ spreiden? Dat is nog niet alles, want ook uw historische O&O-uitgaven moeten in rekening worden genomen (onder bepaalde voorwaarden). Dit is een van de bijzondere kenmerken van de AII: u kunt ervoor kiezen om de onderzoekskosten te spreiden over een periode van zeven aanslagjaren (maximaal). Dit is een manier om uzelf niet fiscaal te benadelen wanneer uw inspanningen beginnen te lonen … Wees u ervan bewust dat de keuze voor de spreidingsmodaliteiten onherroepelijk is.
 • Laatste punt: een eventueel negatief saldo (het verschil tussen de bruto-inkomsten en de O&O-uitgaven) kan worden overgedragen naar het volgende jaar.

Stap 3: toepassing van de nexus ratio Zoals gezegd, heeft deze coëfficiënt tot doel de O&O-activiteiten van een vennootschap of uitbesteed aan een onafhankelijke onderaannemer voor haar rekening ‘fiscaal’ te waarderen. Met andere woorden? Als uw intellectuele-eigendomsrecht het resultaat is van interne innovatie, zal de nexus ratio de toepassing van de AII niet negatief beïnvloeden. Indien daarentegen uw ‘innovatie’ werd verworven van een derde partij of ontwikkeld door een verbonden onderneming, dan zal de fiscale incentive minder voordelig zijn. Hij moet worden bepaald aan de hand van onderstaande formule:

het bedrag van de kwalificerende uitgaven nexus ratio = ——————————————————– x 130% de globale O&O-uitgaven

De berekening van de nexus ratio is niet gespeend van subtiliteiten, met name de mogelijkheid om onder bepaalde voorwaarden de toegelaten in aanmerking komende uitgaven te verhogen met 30% (met een maximum van 100%). Merk ook op dat deze ratio een weerlegbaar vermoeden is: dit betekent dat u de toepassing ervan kunt aanvechten wanneer u de aftrek te laag vindt. Dat zal u dan uiteraard moeten kunnen staven …

 • De ‘kwalificerende’ O&O-uitgaven. Het is niet echt de aard van de kosten waarnaar wordt gekeken, maar veeleer de toewijzing ervan. Hiertoe behoren alle kosten die verband houden met de ontwikkeling van het intellectuele-eigendomsrecht (IE) tijdens het belastbare tijdperk, met uitzondering van interesten, vastgoedkosten en algemene O&O-kosten. Dit ongeacht of deze kosten door uw vennootschap worden gedragen of aan een niet-verbonden onderneming worden gefactureerd.
 • De globale O&O-kosten … Aan deze ‘kwalificerende’ kosten moet u alle andere kosten toevoegen die verband houden met het verkrijgen van een octrooi of software, evenals de kosten die worden uitbesteed binnen de groep (een verbonden onderneming). Het is duidelijk dat hoe hoger de teller stijgt, hoe negatiever de impact van de nexus ratio zal zijn.

No pain, no gain Nu u alle onbekenden in de vergelijking hebt geïdentificeerd, hoeft u alleen nog maar de 85% aftrek op het bedrag van de netto innovatie-inkomsten toe te passen om uw belastingvoordeel te bepalen. Hoewel dit in theorie duidelijk lijkt, vereist de aantoning ervan in de praktijk een zorgvuldige en consistente methodologie. Onder andere omdat uw aanpak en beslissingen door de fiscus onder de loep worden genomen. De regelgeving voorziet ook in de toepassing van een robuust proces voor de traceerbaarheid van inkomsten en uitgaven. Een verplichting waarop u zich moet voorbereiden!

AII is niet zo moeilijk Het zou echt jammer zijn om de AII te laten liggen. Pas de maatregel niet enkel toe, maar benut hem ook optimaal (en zonder risico). U heeft immers voldoende speelruimte om het voordeel dat u daarmee behaalt, te optimaliseren. ‘Speel’ met de variabelen van de vergelijking en

 • verhoog uw winstmarge, door uw innovatiegerelateerde omzet optimaal te benutten;
 • doe uw O&O-kosten dalen;
 • maak op uw facturen een duidelijk onderscheid tussen het gedeelte hardware en software;
 • kies voor een licentiemodel of SaaS (software as a service), met behoud van intellectuele eigendom, waarbij de huidige focus ligt op contractuele O&O.

Dit is de echte toegevoegde waarde van AII: uw innovatiewerk wordt optimaal verloond. Het is een oefening in optimalisering die nu moet worden gedaan, maar ook voor de toekomst moet worden voorbereid en gepland.

Fiscaliteit ten dienste van innovatie

In dit document leest u meer over de recentste evoluties ter zake, de belangrijkste principes en de juiste vragen die u zich moet stellen.

 
Barometer 2022

Barometer 2022

INNOVATIEAFTREK, ONMISBARE MOTOR VOOR INNOVATIE! Negen op de tien ondernemingen verklaren dat ze in 2021 in innovatie hebben geïnvesteerd, en velen hebben de aftrek voor innovatie-inkomsten toegepast. Dat is een van de belangrijkste lessen...

Lees meer
De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De fiscale aftrek voor innovatie-inkomsten (AII)

De aftrek voor octrooi-inkomsten (AOI) was jarenlang de referentie op het vlak van fiscale incentives voor innovatie. Voortaan hebben we het over de aftrek voor innovatie-inkomsten (AII). En die AII omvat heel wat nieuwigheden waarvan u op de hoogte moet zijn om er...

Lees meer
Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Wacht niet langer en bouw nu aan uw toekomst

Hoe kunt u uw kansen op een rooskleurige toekomst vergroten? Ongetwijfeld door uw situatie met betrekking tot innovatie en R&D ten volle te benutten. Maar elke situatie is anders en vereist dus een specifieke benadering en expertise. Ga dit avontuur daarom niet...

Lees meer

Onze wetenschappers en fiscalisten helpen u bij het gehele traject

Vanaf de identificatie van de eigendomsrechten die in aanmerking komen tot de toekenning van de verlaagde vennootschapsbelasting. Onze experts zien erop toe dat uw bedrijf optimaal profiteert van de aftrek voor innovatie-inkomsten.